Spółka Trappa Sp. z o.o. działa na rynku od 2010 r. i powstała w celu oferowania i popularyzowania nowych narzędzi i oprogramowania w edukacji. Potrzeba rynku wymusiła jednak na spółce, aby już w kolejnym roku działalności, w ofercie znalazły się również sesje szkoleniowe pozwalające poznać wszystkie aspekty pracy z oferowanymi produktami.

W 2013 r. spółka poszerzyła ofertę o sprzęt i oprogramowanie dla administracji publicznej oraz częściowo weszła na rynek komercyjny, świadcząc usług szkoleniowych dla tych i innych podmiotów z obszaru znacznie przekraczającego jedynie obsługę i wykorzystanie możliwości dostarczanych rozwiązań.

W wyniku działań o charakterze organizacyjnym w 2014 roku udziały w spółce zostały sprzedane, zmienił się główny udziałowiec, zarząd oraz zakres przedmiotowy działalności. Dodany został m.in. PKD 85 dotyczący edukacji i głównym celem firmy stało się „szycie” szkoleń na miarę potrzeb klienta.

W 2016 r. Spółka uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr wpisu 2.28/00074/2016) i poszerzyła ofertę o szkolenia zawodowe, kompetencyjne oraz IT skierowane dla administracji publicznej, systemu oświaty oraz MSP. 

Posiadane zasoby:

Zakres posiadanych przez nas kompetencji (umiejętności, wiedzy, zdolności oraz predyspozycji) obejmuje m.in.:

 • zarządzanie projektami, portfolio i programami, ryzykiem, usługami IT, jakością,
 • zapewnienie najlepszych rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania projektami dostępnych obecnie na rynku,
 • obsługę rynku zamówień publicznych,
 • doradztwo zawodowe i biznesowe, coaching,
 • moderacja metody Design Thinking
 • „miękkie” kompetencje menadżerskie takie jak sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta.

Najważniejsze certyfikaty i dyplomy:

Do najważniejszych certyfikatów/dyplomów zaliczamy:

 • Certyfikat jakości SUS 2.0.,
 • PRINCE2 Foundation,
 • PRINCE2 Agile Practitioner,
 • PMI PMP,
 • TOC,
 • Professional Scrum Master,
 • MSP Foundation,
 • P3O Foundation,
 • M_o_R Foundation,
 • ITIL Foundation,
 • Microsoft Certified Professional,
 • Microsoft Certified Solutions Associate,
 • Microsoft Certified Solutions Expert,
 • Red Hat Certified Engineer,
 • Red Hat Certified System Administrator,
 • Acronis Certified Engineer,
 • VMWare Certified Professional,
 • Coaching Clinic,
 • Profesjonalna szkoła hipnozy,
 • NLP,
 • Storytelling,
 • Copywriting,
 • Design Thinking,
 • zamówienia publiczne.

Posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i doradczych.

Kluczowi klienci:

Do naszych kluczowych klientów należą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Kujawko-Pomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Agencja Rozwoju Mazowsza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Nasza WIZJA, MISJA i WARTOŚCI:

Wizją spółki jest „Tworzyć najlepsze wersje”, a misją „Wyposażać klientów w umiejętności podnoszące skuteczność w życiu zawodowym. Edukacja w zakresie kompetencji społecznych. Tworzenie miejsca na życie prywatne, szerząc ideę WORK – LIFE BALANCE. Promowanie przedsiębiorczości wśród polskich kobiet.”.

Do naszych kluczowych wartości zaliczamy:

 • Twórczość (T). Mówimy stanowcze NIE przeciętności. Stoimy na straży kreatywności. Pomagamy odkryć indywidualne spojrzenie na świat. Twórczość jest cechą ludzi inteligentnych, aktywnych i otwartych – takich ludzi tworzymy i z takimi współpracujemy na co dzień.
 • Rozwój (R). Mówimy stanowcze NIE stagnacji. Cały czas się rozwijamy. Głosimy ideę ciągłego doskonalenia. Dla nas Rozwój oznacza przejście z jednego stanu w drugi, przy czym ten drugi jest lepszy niż poprzedni. Uczymy jak stworzyć lepszą, a docelowo stworzyć najlepszą, wersję siebie.
 • Altruizm (A). Mówimy stanowcze NIE egoizmowi. Wszystko robimy z nastawieniem na korzyść dla drugiego człowieka. Cały czas rozwijamy się. Zdobywamy nową wiedzę i podnosimy kompetencje, aby dzielić się nimi z naszymi klientami. Wychodzimy z założenia, że więcej możemy osiągnąć jedynie w grupie, dlatego duży nacisk kładziemy na upowszechnianie narzędzi interakcji ze światem, tj. kompetencji społecznych.
 • Proaktywność (P). Mówimy stanowcze NIE bierności. Stoimy na stanowisku, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie. Nie czekamy biernie na to, co przyniesie nam kolejny dzień. Podejmujemy aktywne działania w poszukiwaniu najlepszej wersji siebie. W taki sposób pracujemy również z naszymi klientami – pomagamy im ukształtować przyszłość zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
 • Poprawa (P). Mówimy stanowcze NIE wprowadzaniu zmian tylko po to, aby coś się zmieniło. Inaczej nie znaczy lepiej. Według nas, każda zmiana powinna nieść Poprawę. Zmiana to stres, który musi mieć sens. Kładziemy nacisk na to, żeby najpierw ustalić, co chcemy osiągnąć i jak to zmierzyć? Następnie uruchamiamy zmianę, której celem jest zawsze Poprawa.
 • Asertywność (A). Czasem mówimy stanowcze NIE tak po prostu. W życiu musimy szanować inny, ale również, i to przede wszystkim, siebie. Być asertywnym oznacza mieć jasno określony cel i kontrolę nad własnymi emocjami. To nie poddawanie się naciskom emocjonalnym ze strony innych osób. Odmawianie w sposób nienaruszający praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. To wzięcie życia w swoje ręce. Bycie asertywnym umożliwia nam życie w zgodzie z ideą Work – Life Balance, dlatego stanowi dla naszej firmy ogromną wartość.

Nasze wspomagające wartości to bezpieczeństwo, skuteczność, samorealizacja, wdzięczność, świadomość, wolność i równowaga.

Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań spółki:

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Kierunki działań

CS1. Wysoki poziom współpracy wewnątrz Spółki

 

1.1. Silne relacje łączące współpracowników i partnerów Spółki

1.2. Skuteczne mechanizmy rozwoju Spółki

 

K.1. Skuteczne mechanizmy komunikacji wewnętrznej pomiędzy współpracownikami

K.2. Wypracowywanie wspólnych projektów łączących kompetencje współpracowników

K.3. Mechanizmy monitoringu funkcjonowania Spółki

K.4. Mechanizmy montażu finansowego na rzecz realizacji wspólnych działań i projektów w Spółce

K.5 Mechanizmy zarządzania rozwojem Spółki

 

CS2. Spółka inspiratorem zmian wśród kobiet

CS3. Spółka inspiratorem zmian w mikroprzedsiębiorstwach

2.1. Trappa podmiotem kreującym popyt na szkolenia związane z rozwojem

2.2. Trappa źródłem wiedzy z zakresu rozwoju w ujęciu holistycznym

2.3. Trappa partnerem w działaniach i projektach związanych z rozwojem

 

K.1. Propagowanie rozwiązań w oparciu o popularyzację dobrych praktyk

K.2. Organizacja konferencji, seminariów, internetowych grup dyskusyjnych

K.3. Stworzenie bazy dobrych praktyk

K.4. Tworzenie i wdrażanie projektów szkoleniowo-rozwojowych

K.5. Monitoring projektów szkoleniowych związanych z rozwojem

 

CS4. Spółka podmiotem promującym ciągły rozwój

3.1. Spółka kreatorem wiedzy i świadomości podmiotów w zakresie rozwoju

 

K.1. Udział w kampaniach i wydarzeniach krzewiących rozwojową  świadomość podmiotów

 

CS5. Wysoka zdolność Spółki do generowania i wdrażania nowych rozwiązań edukacyjno-rozwojowych

4.1. Wysoka jakość kapitału ludzkiego Spółki

4.2. Silny wizerunek Spółki sprawiający, że Trappa jest atrakcyjnym partnerem dla podmiotów zewnętrznych

 

K.1. Szkolenia pracowników Spółki ukierunkowane na wzrost kwalifikacji i kompetencji

K.2. Wzmacnianie możliwości realizacji projektów inicjowanych przez pracowników Spółłki

K.3. Organizowanie oraz udział Trappa w branżowych wydarzeniach (szkolenia, konferencje, targi, itp.)