Trappa Sp. z o.o.

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 25, 50-078 Wrocław

KRS 0000368804
NIP 8971767530 REGON 021381796

Kapitał zakładowy: 12 000 zł

Kontakt:

biuro@trappa.pl