Spółka Trappa to
przede wszystkim ludzie.

TWÓJ PARTNER W BIZNESIE
Jaką mamy wizję?

Tworzyć najlepsze wersje. Zaczynając od nas samych, a kończąc na tworzeniu najlepszych wersji rozwiązań oferowanych dla i przez naszych klientów.

Nie pomyl tego jednak z perfekcjonizmem. Pisząc „najlepszą wersję” mamy na myśli MVP (Minimum Viable Product), czyli produkt (usługa, oferta) gotowy do wprowadzenia na rynek. 

Skąd taka wizja? Jak już napisaliśmy – Trappa to przede wszystkim ludzie. Nasza wizja wzięła się z osobistego DLACZEGO, doświadczenia i wartości, które wyznajemy. Poznaj prezeskę Spółki, a wszystko będzie jasne.

Danuta Piasecka (CEO Trappa Sp. z o.o.)

Jestem absolwentką studiów Master of Business Administration, przedsiębiorczynią z ponad 7-letnim stażem, trenerką i doradczynią biznesową specjalizującą się w opracowaniu strategii działania z 11-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu klienta publicznego (wartość wszystkich pozyskanych przeze mnie zamówień na usługi wynosi ponad 50 mln złotych), moderatorką Design Thinking. Mam na swoim koncie ponad 5500 godzin indywidualnego doradztwa i tyle samo godzin spędzonych na salach szkoleniowych w roli trenerki.

Uczę mikroprzedsiębiorców planowania strategicznego, co zwiększa wyniki sprzedażowe, a tym samym zwiększa przychody firmy. Edukuję w zakresie niezbędnym do rozwoju – zarówno przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorców, wierząc, że prowadzenie biznesu z uwzględnieniem pozostałych obszarów życia zwiększa efektywność działań minimum dwukrotnie. Doradzam i wspieram swoich klientów w procesie pozyskania klienta publicznego oraz w innych procesach dotyczących zwiększenia skuteczności prowadzonych działań biznesowych.

Jaka jest nasza misja?

Wyposażamy klientów w umiejętności podnoszące skuteczność w życiu zawodowym. Doradzamy i wspieramy w procesach dotyczących zwiększenia skuteczności prowadzonych działań biznesowych. Edukujemy w zakresie planowania strategicznego i kompetencji społecznych. Tworzymy miejsce na życie prywatne, szerząc ideę WORK – LIFE BALANCE. Promujemy przedsiębiorczość wśród polskich kobiet.

Nasze kluczowe wartości
  • Twórczość (T). Mówimy stanowcze NIE przeciętności. Stoimy na straży kreatywności. Pomagamy odkryć indywidualne spojrzenie na świat. Twórczość jest cechą ludzi inteligentnych, aktywnych i otwartych – takich ludzi tworzymy i z takimi współpracujemy na co dzień.
  • Rozwój (R). Mówimy stanowcze NIE stagnacji. Cały czas się rozwijamy. Głosimy ideę ciągłego doskonalenia. Dla nas Rozwój oznacza przejście z jednego stanu w drugi, przy czym ten drugi jest lepszy niż poprzedni. Uczymy jak stworzyć lepszą, a docelowo stworzyć najlepszą, wersję siebie.
  • Altruizm (A). Mówimy stanowcze NIE egoizmowi. Wszystko robimy z nastawieniem na korzyść dla drugiego człowieka. Cały czas rozwijamy się. Zdobywamy nową wiedzę i podnosimy kompetencje, aby dzielić się nimi z naszymi klientami. Wychodzimy z założenia, że więcej możemy osiągnąć jedynie w grupie, dlatego duży nacisk kładziemy na upowszechnianie narzędzi interakcji ze światem, tj. kompetencji społecznych.
  • Proaktywność (P). Mówimy stanowcze NIE bierności. Stoimy na stanowisku, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie. Nie czekamy biernie na to, co przyniesie nam kolejny dzień. Podejmujemy aktywne działania w poszukiwaniu najlepszej wersji siebie. W taki sposób pracujemy również z naszymi klientami – pomagamy im ukształtować przyszłość zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
  • Poprawa (P). Mówimy stanowcze NIE wprowadzaniu zmian tylko po to, aby coś się zmieniło. Inaczej nie znaczy lepiej. Według nas, każda zmiana powinna nieść Poprawę. Zmiana to stres, który musi mieć sens. Kładziemy nacisk na to, żeby najpierw ustalić, co chcemy osiągnąć i jak to zmierzyć? Następnie uruchamiamy zmianę, której celem jest zawsze Poprawa.
  • Asertywność (A). Czasem mówimy stanowcze NIE tak po prostu. W życiu musimy szanować inny, ale również, i to przede wszystkim, siebie. Być asertywnym oznacza mieć jasno określony cel i kontrolę nad własnymi emocjami. To nie poddawanie się naciskom emocjonalnym ze strony innych osób. Odmawianie w sposób nienaruszający praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. To wzięcie życia w swoje ręce. Bycie asertywnym umożliwia nam życie w zgodzie z ideą Work – Life Balance, dlatego stanowi dla naszej firmy ogromną wartość.

Nasze wspomagające wartości to bezpieczeństwo, skuteczność, samorealizacja, wdzięczność, świadomość, wolność i równowaga.

ZREALIZOWALIŚMY ZAMÓWIENIA m.in. DLA: